Kurstillfällen

APV/ Arbete på väg
Vid Behov

Arbete på väg – Nivå 1: grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare. Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader.

Arbete på väg – Nivå 2:

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 1.

Nivå 2-utbildningen vänder sig till förare av alla typer av vägunderhållsfordon och service- och arbetsfordon. Utbildningen ger behörighet att utrusta och märka ut sitt eget fordon. Den ska ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för dig och dina kollegor, samt god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Hjullastare Anläggning
Vid Behov

Vill du bli anläggningsförare måste du gå godshantering sedan kompletterar du med anläggningskursen. Då får du lära dig ritningsläsning, utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad och liknande.

Hjullastare Gods
Vid Behov

Vill du arbeta med godshantering arbetar du med att lasta, bära och lossa gods. Du använder skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga.

Om du exempelvis ska ploga snö med hjullastare nu i vinter och inte är ansluten till fackförbundet Byggnads så är detta utbildningen för dig. 

Lastbilsmonterad kran under eller över 18 ton
Vid Behov

För att kunna arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att du har fyllt 18 år och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med kranen på ett säkert sätt. För att få framföra fordonet krävs C-körkort. Du omfattas av kravet om yrkeskompetensbevis (YKB) som utfärdas av Transportstyrelsen.

Vill du arbeta med lastbilsmonterad kran kan du arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Lift
Vid Behov

Liftutbildningen hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.

Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

Teleskoplastare
Vid Behov

Vill du arbeta med teleskoplastare kommer du i kontakt med en maskin som utvecklats till en ”multimaskin” och används inom en rad olika områden. Förutom att den kan fungera som en hjullastare med förlängd räckvidd, så kan även maskintypen vara runtomsvängande och på så sätt bli mer lik en mobilkran.

Travers/ säkra lyft
Vid Behov

Kranförarutbildning enligt SS-ISO 9926-1
Lastkopplarutbildning enligt SS-ISO 23853:2006

Truck A+B
Vid Behov

Är du på väg att skaffa jobb på exempelvis ett lager eller ska jobba på en godsterminal så kommer du att behöva ha truckutbildning.