ADR Stycke Grund och Repetition 2 dagar E-Learning, Plats: Örebro

ADR kurs för dig som kör farligt gods över 1000 risk poäng, repetitionskursen är 1 dag då du måste göra en e-learning innan kursstart. Repetition är för dig som behöver förnya ditt ADR intyg innan det går ut. Efter avslutad kurs ska du göra prov på Trafikverket.

ADR

Ska du som förare transportera farligt gods över 1000 riskpoäng så krävs det att du har en ADR-Utbildning av minst typen ADR Grundkurs. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om vilka regler som gäller samt vilka förebyggande åtgärder man …
Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå