ADR Tank och Klass 1, Plats: Örebro

ADR kurs för dig som kör farligt gods i tank över 1000 liter, kursen är 2 dagar. Klass 1 är för dig som kör explosiva ämnen och föremål.

ADR

Ska du som förare transportera farligt gods över 1000 riskpoäng så krävs det att du har en ADR-Utbildning av minst typen ADR Grundkurs. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om vilka regler som gäller samt vilka förebyggande åtgärder man …
Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå