APV/ Arbete på väg

Arbete på väg – Nivå 1: grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare. Denna nivå skall uppdateras efter 15 månader.

Arbete på väg – Nivå 2:

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 1.

Nivå 2-utbildningen vänder sig till förare av alla typer av vägunderhållsfordon och service- och arbetsfordon. Utbildningen ger behörighet att utrusta och märka ut sitt eget fordon. Den ska ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för dig och dina kollegor, samt god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå