Lift

Liftutbildningen hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.

Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå