Partners

Road Partner - Know the way!

Vi på Road Partner har lång erfarenhet av transportbranschen. Sedan 2015 har vi utvecklat verksamheten för att möta transport och logistikbranschens behov i allt från utbildningar till transporttjänster.
Vi vet vilka utmaningar åkerier och logistikföretag står inför varje dag. Det innebär att Road Partner inte bara levererar en utbildning, vi anpassar innehåll och tillfällen efter era förutsättningar.
Alla våra kursledare har gedigen erfarenhet av att bl.a. arbeta som chaufförer, transportledare och arbetsledare hos flera kända åkerier, speditörer, trafikskolor samt inom försvaret.
Helt enkelt – För yrkesförare, av yrkesförare.

Deras hemsida: Länk

Kontakt
Toyota Material Handling

Med välutbildade förare förbättras arbetsflödet i din verksamhet. Effektiviteten kommer att öka och dina truckar behöver mindre service och färre reparationer. Ett produktivt lager börjar med en säker arbetsplats. Eftersom arbetet med truckar och annan materialhanteringsutrustning medför risker är det viktigt att höja medvetenheten bland förare. Med kunskap om hur man kör en truck effektivt och säkert minskar risken för olyckor. Det bidrar såväl till en säkrare arbetsmiljö och ökad trivsel som till minskade skade- och arbetskraftskostnader. Investera i rätt utbildning som både ger kunskap och utbildningsintyg. Upptäck hur rätt förarutbildning förbättrar säkerheten och ökar produktiviteten i din verksamhet.

Deras hemsida: Länk

TMA Örebro

Vår sammarbetspartner i Örebro som bland annat erbjuder TMA skydd för arbeten som sker på vägen.
TMA Örebro har även specialister inom ett stort antal utbildningar inom åkeri och logistikbranschen. Erbjder YKB, ADR, Truck och maskin, C och CE utbildningar.

Deras hemsida: Länk

Kontakt
MSB

Myndighet för farligt gods och de som reglerar och styr utbildningarna för ADR.
Här hittar du bland annat information och regler om ADR.

Deras hemsida: Länk

TYA

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Cirka 17 000 företag, med ungefär 100 000 anställda, är anslutna till TYA. Verksamheten bedrivs genom kurs- och projektverksamhet som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYA samverkar med skolor och myndigheter och utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Deras hemsida: Länk

MA-System

Vi använder oss av MA-systems utbildningmaterial.

MA-system Utbildning är Skandinaviens största utbildare av truckförare och instruktörer. Utbildningen fokuserar på förarnas säkerhet och effektivitet och följer alltid gällande läroplan.

Deras hemsida: Länk

Arbetsmiljöverket

Från 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets nya lag om truckförarbevis. Arbetsgivaren skall ge skriftligt tillstånd till den som använder truck.

Truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper skall vara dokumenterade.

Deras hemsida: Länk