Truckutbildning A och B

3-5 dagars truckutbildning

Trucktyper
A2 – Ledstaplare
A3 – Låglyftande åktruck, sittande/stående
A4 – Låglyftare

B1 – Motviktstruck
B2 – Höglyftande åkstaplare, sittande/stående
B3 – Skjutstativtruck

Utbildningen anpassas beroende på den blivande förarens tidigare förkunskaper.

Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt gällande truckläroplan TLP10.
Körtillstånd Truck

Grupp A
  • Låglyftande plocktruck
  • Ledstaplare med eller utan åkplatta
  • Låglyftande åktruck, stående/sittande
  • Låglyftare med eller utan åkplatta
Grupp B
  • Motviktstruck, upp till 40 ton
  • Höglyftande åkstaplare, stående/sittande
  • Skjutstativtruck
  • Plocktruck, höglyftande
  • Smalgångstruck
  • Fyrvägstruck

Priser

Kostnad truckförarutbildning A,B

Vid beställning av utbildning för:
1-5 deltagare är priset 5600 kr/ st. (7000 kr/inkl. moms) I priset ingår kurslitteratur, lunch och kaffe
6-10 deltagare är priset 4900 kr/ st. (6125 kr/ inkl. moms) I priset ingår kurslitteratur, lunch och kaffe