Truckutbildning C

Kurslängden varierar beroende på tidigare erfarenheter.

Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt gällanade truckläroplan TLP10.
Körtillstånd Truck

Grupp C
  • Hjullastare (Industriell hantering)
  • Containertruck
  • Timmertruck
  • Sidlastare
  • Grensletruck
  • Teleskoplastare

Priser

Priset för denna utbildning är 3400 kr/ st (4250 kr inkl. moms)
Utbildningsintyg ingår i priset.
Alla priser är exkl. moms.

Utbildningar direkt hos kund och för större grupper kontakta oss: