Truckutbildning D

Kurslängden varierar beroende på tidigare erfarenheter.

Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt gällanade truckläroplan TLP10.
Körtillstånd Truck

Grupp D

  • Drag-/Flaktruck
  • Terminaldragtruck

Priser

Pris för denna utbildning 3400 kr/ st. (4250 kr inkl. moms)
Utbildningsintyg ingår i priset.
Alla priser är exkl. moms.

Utbildningar direkt hos kund och för större grupper kontakta oss: