Truckutbildning

Öka produktiviteten med en truckutbildning

Syftet med en truckutbildning är att:

  • Minska arbetsplatsolyckor
  • Bättre lönsamhet för ert företag
  • Öka produktiviteten


Utbildning i hela Sverige

Våra kontor och utbildningslokaler finns i Karlstad och Örebro, men vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar på plats. Vi arbetar med allt från skolor, privatpersoner, småföretag till världsledande koncerner. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Mer än bara en truckutbildning
Du får mer än bara en utbildning, vi finns alltid tillhands efter utbildningarna för vidare rådgivning och konsultering. Rådgivningen och konsultationen är självklart kostnadsfri!

Eftersom våra kunder alltid står i fokus anpassar vi oss efter kundens behov, kunskap och önskemål. Med vårt lilla format skapar vi även en mer personlig kontakt till våra kunder. 

Truckutbildning teori

Vad innebär en truckutbildning?

En truckutbildning innebär att du lär dig det som krävs för att hantera och köra en truck på ett effektivt och säkert sätt. Truckutbildningen innefattar både teoretisk undervisning och praktisk träning. Du kommer att lära dig om viktiga säkerhetsregler och hur man identifierar och undviker farliga situationer på arbetsplatsen. Du kommer också att få praktisk erfarenhet av att köra och hantera en truck under övervakning av en instruktör.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren uppnått de krav som ställs enligt gällande truckläroplan TLP10 och få ett körtillstånd för truck som intygar att man har tillstånd att köra truck. 

Fördelar med en truckutbildning

En truckutbildning är en investering både för dig som privatperson men också för företag.
Några av fördelarna med vår utbildning inom truck:

  • Öka dina chanser för jobb inom lager, logistik och materialhantering.
  • En grundlig truckutbildningen ökar säkerheten på arbetsplatsen och minskar personskador.
  • Truckar kan hantera tunga laster och flytta material snabbt och effektiv, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Bidrar till mindre fysisk belastning för de anställda. Det minskar risken för fysiska skador och underlättar arbetsmiljön.
  • Truckar används ofta inom lagerhantering och logistik för att flytta och organisera varor. Det gör det enklare att hålla ordning och få en överblick på lagerutrymmet.