L-ABC inkl Hjärt- Lungräddning

Priser

2000 kr/st (2500 kr/st inkl. moms).

Utbildningar direkt hos kund och för större grupper kontakta oss: jonas@kompetensforsorjningab.se

  • Vad gör du om du är först till en olycksplats?
  • Vad gör du om någon i din närhet får ett plötsligt hjärtstopp?
  • Vad gör du om någon sätter i halsen så att den inte får luft?

Kunskap i hjärt-lungräddning HLR borde vara en självklar kunskap hos oss alla.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara 500 överlever. 37 procent av de som drabbas är i arbetsför ålder. Hjärtstopp innebär att en person plötsligt kollapsar på grund av att hjärtat stannar, oftast helt utan förvarning. Hjälp inom 180 sekunder ökar chansen till överlevnad med 75%

L-ABC är ett handlingsschema som man kan använda sig av i de flesta olyckssituationer.

  • L - Livsfarligt läge
  • A- Andning
  • B- Blödning
  • C- Chock.

Denna utbildning i Akut omhändertagande ger god kunskap i första hjälpen och med kunskap följer trygghet att våga ingripa i en nödsituation.

Vid flera deltagare ring eller mejla för pris och info.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå