Ansvarsutbildning

Utbildning för arbetsledare med ansvar för truck-, travers- och/eller skyliftförare

1 dags utbildning som vänder sig i förstahand till arbetsledare och chefer med personalansvar. Utbildningen ger god kännedom om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Du får veta vem som ansvarar för vad och hur du ska göra för att uppfylla dina skyldigheter. Du ökar också din förmåga att förebygga olyckor. Kursen är främst tänkt för arbetsledare, skyddsombud och andra i ansvarsposition, men är nyttig även för truckförare.