Fallskyddsutbildning

Allt höjdarbete som innebär risk för fall kräver fallskyddsutrustning. Men den ska bara inte användas – man måste veta hur. Och minst lika viktigt: vad man gör när en olycka inträffat och en person måste räddas.

När det gäller säkerhet och arbete på hög höjd kan man inte tjata nog. Oförsiktighet, okunskap eller bristande rutiner har orsakat alldeles för många olyckor genom åren – vissa med lindriga skador som följd, de allra värsta med dödlig utgång.

Varför behövs fallskydd – och varför behövs utbildning?

Upp emot en tredjedel av alla arbetsolyckor i Sverige utgörs av fallolyckor. På landets byggarbetsplatser är de den vanligaste typen av olycka.

Teknik och utrustning för att förhindra olyckor finns. På den här kursen får du kunskapen som också behövs. Olyckor handlar ofta om chanstagning och slarv. Det viktiga är inte bara att man har utrustningen – utan att den används, och används rätt!