Lastbilsmonterad kran under eller över 18 ton

För att kunna arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att du har fyllt 18 år och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med kranen på ett säkert sätt. För att få framföra fordonet krävs C-körkort. Du omfattas av kravet om yrkeskompetensbevis (YKB) som utfärdas av Transportstyrelsen.

Vill du arbeta med lastbilsmonterad kran kan du arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Kursens innehåll:

  • Lagar och föreskrifter
  • Lyftredskaps användning och kontroll
  • Viktbedömning
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Hydrauliksystem
  • Hantering av gods och lastkoppling
  • Hängpanelstyrning, radiostyrning
  • Signalering
  • Uppställning av kran
  • Daglig tillsyn och skötsel

 

Validering:

Har du kört kran i flera år utan att ha haft ett utbildningsintyg eller yrkesbevis så kan du valideras, teori prov och praktiska prov ska göras och tar oftast 1-2 dagar.

Förare med ett yrkesbevis för en annan typ av kran kan avlägga ett kompetensprov och erhålla yrkesbeviset direkt. Ett kompetensprov tar ca 1 dag.

Vi kommer gärna ut till ert företag och utbildar er på plats med den kranen som ni skall arbeta med.

Priser

Lastbilsmonterad kran validering 6500 kr/st. (8125kr/st inkl. moms.)

Lastbilsmonterad kran helkurs: pris beroende på förkunskaper och längd på utbildningen 1-3 veckor, ring eller mejla för offert.