Mobila arbetsplattformar

Sax/-Bomlift 1 dag.
Teori: 4 timmar
Praktik: 4 timmar

Intyg

Utbildningsintyget gäller i 5 år.

Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.

Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.
Körtillstånd Lift

Priser