ADR

Ska du som förare transportera farligt gods över 1000 riskpoäng så krävs det att du har en ADR-Utbildning av minst typen ADR Grundkurs. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om vilka regler som gäller samt vilka förebyggande åtgärder man …
Läs mer

Ansvarsutbildning

Utbildning för arbetsledare med ansvar för truck-, travers- och/eller skyliftförare 1 dags utbildning som vänder sig i förstahand till arbetsledare och chefer med personalansvar. Utbildningen ger god kännedom om de lagar och bestämmelser som fi…
Läs mer

Arbete på väg nivå 1 och 2

Våra instruktörer kan komma till er och hålla utbildningen med era medarbetare på plats i era lokaler eller så kommer ni till oss där vi använder våra lokaler. Arbete på väg – Nivå 1: Grundkompetens för all personal som ska utföra vägarbete e…
Läs mer

Fallskyddsutbildning

Allt höjdarbete som innebär risk för fall kräver fallskyddsutrustning. Men den ska bara inte användas – man måste veta hur. Och minst lika viktigt: vad man gör när en olycka inträffat och en person måste räddas. När det gäller säkerhet och a…
Läs mer

Grävmaskin

Kompetensförsörjning Kan erbjuda grävmaskinsutbildning, längden på utbildningen är beroende på deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter av grävmaskinskörning. Våra instruktörer kan komma till er och hålla utbildningen med era medarbetare…
Läs mer

Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakte…
Läs mer

Hjullastare Gods eller Anläggning

För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kuns…
Läs mer

Härdplast utbildning

För att arbeta med eller leda arbete med härdplaster eller isocyanater så krävs det utbildning enligt AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. Härdplaster är vanliga i arbetsmiljön och används i till exempel lack och lim. Många av de ämnen som an…
Läs mer

L-ABC inkl Hjärt- Lungräddning

Vad gör du om du är först till en olycksplats? Vad gör du om någon i din närhet får ett plötsligt hjärtstopp? Vad gör du om någon sätter i halsen så att den inte får luft? Kunskap i hjärt-lungräddning HLR borde vara en självklar k…
Läs mer

Lastbilsmonterad kran under eller över 18 ton

För att kunna arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att du har fyllt 18 år och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med kranen på ett säkert sätt. För att få framföra fordonet krävs C-körkort. Du omfattas av kravet om yrkeskompe…
Läs mer

Mobila arbetsplattformar

Sax/-Bomlift 1 dag. Teori: 4 timmar Praktik: 4 timmar Intyg Utbildningsintyget gäller i 5 år. Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2…
Läs mer

Repetitionsutbildning

Efter ca 5 år rekommenderar vi att man bör gå en repetitionsutbildning. Vi har repetitionsutbildningar inom: Truck Travers Liftar ADR APV För pris på repetitionsutbildning ring eller mejla oss om vilken ut…
Läs mer

Teleskoplastare

För att kunna arbeta som förare av teleskoplastare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper. För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha t…
Läs mer

Truck A och B

3-5 dagars truckutbildning Trucktyper A2 - Ledstaplare A3 - Låglyftande åktruck, sittande/stående A4 - Låglyftare B1 - Motviktstruck B2 - Höglyftande åkstaplare, sittande/stående B3 - Skjutstativtruck Utbildningen anpassas ber…
Läs mer

Truck C

Kurslängden varierar beroende på tidigare erfarenheter. Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt gällanade truckläroplan TLP10. Körtillstånd Truck Grupp C Hjullastare (Industriell hantering) …
Läs mer

Truck D

Kurslängden varierar beroende på tidigare erfarenheter. Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt gällanade truckläroplan TLP10. Körtillstånd Truck Grupp D Drag-/Flaktruck Terminaldragtruc…
Läs mer

YKB

För att få behålla din rätt att köra lastbil inom yrkesmässig trafik behöver du ha genomfört en YKB utbildning, denna ska förnyas vart 5:e år. Om du som lastbilschaufför fick din behörighet före 10 september 2009 behöver du förnya ditt YKB innan 10 …
Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå